Nieuwsbrief 6


Oktober 1993

Een druk najaar voor Charta 91
Vrouwen en extreem rechts
Onderwijswerking
Europa-Initiatief
Partijen en hoorzittingen.

Download

Een druk najaar voor Charta 91

 

1994 wordt opnieuw een verkiezingsjaar.

Het politieke leven zal zich dan opnieuw toespitsen op de meedogenloze reclamestrijd voor de zogenaamde ´gunst van de kiezer´. Sinds de schok van november 1991 is echter duidelijk geworden dat de zaken niet meer zo simpel liggen. De partijen en de instellingen moeten meer doen om hun zitje bij de macht te verwerven dan ballonnen uitdelen of goedgekapte heren op 20 vierkante meter etaleren. De afkeer van zulke politieke vertegenwoordiging is immers de basis geworden voor autoritaire en populistische avonturiers. Het verkiezingsjaar 1994 wordt ongetwijfeld een belangrijk jaar, ook voor diegenen die het tij willen keren en kiezen voor een pluralistische, beschaafde en solidaire maatschappij.

Charta 91 is een netwerk van individuele burgers dat wil werken aan die nieuwe politieke democratie, waarin mondigheid samengaat met sociale gelijkheid en culturele creativiteit. Het Is geen makkelijk engagement. Omdat een voortgezette werking die langer duurt dan de eerste revolte voor ieder van ons moeilijk is, vooral als je snel in een hoekje wordt gedrumd. Diegenen die hun macht en welstand halen uit hun positie in de instellingen zijn immers niet altijd gediend met pottenkijkers en vrijsprekers.

Het aangekondigde ´bezinningweekend´ van Charta werd een lange vergadering op zaterdag 25 september te Malle. Vele meningen werden uitgesproken en aandachtig beluisterd. De werking werd onder de loupe genomen. Verschillende voorstellen werden onderzocht. Enkelen vonden dat de tijd van stoppen was gekomen omdat het systeem blijkbaar geen ruimte liet voor zoektochten en forums. Anderen wezen op de resultaten van de voorbije werking en op de onverminderde noodzaak het tij te keren. Over één ding waren alle aanwezigen het eens: Charta 91 moet geen nieuwe organisatie worden, geen beweging naast de andere, het moet een netwerk blijven dat inderdaad staat of valt met de grensoverschrijdende inzet van individuele burgers. En het is geen schande te stoppen mocht blijken dat de energie daarvoor niet voorhanden is. Voor ons zal het middel nooit een doel worden!

Maar Charta 91 gaat dus verder. Bouwend op de lessen van twee jaar. De belangrijkste verandering die kan worden verwacht is dat de werking inderdaad zal afhangen van diegenen die wat willen ondernemen en niet langer van diegenen die vanop de wal steunberichten sturen. Dat betekent in de eerste plaats dat de financiële en organisatorische werking moet steunen op een bijdrage van iedereen en op een meer professionele uitbouw. Dat betekent in de tweede plaats dat de inhoudelijke discussie een ruimere plaats zal krijgen binnen Charta. Meer stellingnames, meer kritische discussie, wat meer dwarsliggerij...0ver één en ander wordt verder overlegd op de volgende (open) stuurgroep van zaterdag 30 oktober. En de volgende nieuwsbrief zal rond half november de werking en de plannen voor 1994 ontvouwen. Hou je klaar.

In afwachting zitten we natuurlijk niet stil. Dit najaar staan er drie belangrijke aktiviteiten op de agenda. Daarover gaat deze nieuwsbrief. Wil je mee de handen uit de mouwen steken, bel dan even het secretariaat. En vooral: noteer onmiddellijk de drie data in je agenda.

Top

Vrouwen en extreem rechts

 

Sinds een jaar buigt de werkgroep "Femmes et extrême-droite" (Charte 91) zich over de problematiek van extreem-rechts en de invloed ervan op het leven, denken en handelen van vrouwen. Doorheen de discussies en het studiewerk van de werkgroep werd duidelijk hoe veelzijdig en complex het onderwerp is. Het is vanuit deze vaststelling dat de idee groeide om het thema te systematiseren en meer in het daglicht te stellen. Dit leidde tot de organisatie van een colloquim omtrent "vrouwen en extreem rechts" (i.s.m. l´Université des Femmes). Het colloquim heeft een tweevoudig objectief: enerzijds is het de bedoeling naar vrouwen toe duidelijkheid te scheppen in de gevaren die de politieke programma´s van extreem-rechtse partijen inhouden, en anderzijds wil men zich te richten naar de traditionele partijen, de sociale organisaties en de bewegingen die strijden tegen de opkomst van extreem-rechts. Een dergelijke studiedag kan er toe bijdragen dat sommigen onder hen zich zouden afzetten tegen de anti-feministische voorstellen van extreem-rechts en politieke standpunten innemen die de gelijkheidsprincipes vrijwaren.

Wanneer ?

Vrijdag 22 oktober 1993 van 18u. tot 21 u.

Zaterdag 23 oktober 1993 van 9u. tot 20u.

Waar ?

Het Acht-Urenhuis Fontainasplein 9-11 (Metro Anneessens of Beurs)

Vrijdag 22 oktober

18u Algemene inleiding (Charte 91, Charta 91 en Université des Femmes)

Eerste thema : de houding van de sociale organisties en van de vrouwenorganisties t.o.v. de opkomst van een fascistische politiek en de betekenis ervan voor de vrouwen.

Voorzitterschap: ACOD Vrouwencommissie

18u30 De houding van de vrouwenorganisties t.o.v. de opgang van het fascisme (Ria Thalmann, Univ. Parijs VII, verantw. van de CERIC, Centre d´étude et de recherche intereuropéennes contemporaines)

19u De houding van de socialistische arbeidersorganisaties t.o.v. de opgang van extreem-rechts in België (Jaques Yerna, ex Secretaris van het ABVV Luik-Huy-Waremme)

19u30 Debat

Zaterdag 23oktober

Inleiding: Charte 91 en Université des Femmes Tweede thema: het kiesgedrag van de vrouwen en de aanhang van sommigen onder hen van de extreem-rechtse partijen. Voorzitterschap: Anne Françoise Theunissen (CSC)

9u Het Vlaams Blok en het stemgedrag van de vrouwen (Ann Carton, KUL, wetenschappelijk medewerkster ISPO)

9u30 Vrouwen, leden van het Front National in Frankrijk (Fiammetta Venner, onderzoekster)

10u Debat Derde thema: feministische analyse van het politieke projekt van de extreem-rechtse politieke partijen betreffende de vrouwen Voorzitterschap: Nouria Quali (Voix des Femmes)

11u De dubbele taal van het Vlaams Blok (Hugo Gijsels, auteur en journalist)

11u30 Politiek en idiologie van het Front Nationai (Claudie lesselier, historica)

12u30 Debat

Vierde Thema: thema´s gemeenschappelijk aan de traditionele partijen en extreemrechts. Voorzitterschap: V.O.K.

14u Politiek en naturalisme (Colette Guillaumin, CNRF, belast met onderzoek)

14u30 Nationalisme en extreem-rechts: een ontkenning van het burgerschap van de vrouwen (Bérengère Marques-Pereira, ULB)

15u Sexuele differentiatie en bestaansrecht (Magda Michielsens, docente Vrouwenstudies KU Nijmegen, UIA)

15u30 Debat

Vijfde thema: de economische functie van het fascisme en de verrechtsing in de huidige krisis. Gevolgen voor de vrouwen. Voorzitterschap: Mary Malevez (Vie Féminine)

17u De krisis van de systemen en de opkomst van extreem-rechts (Catherine Samary, Univ. Parijs VI)

17u30 Het familialisme (Hedwige Peemans-Poullet, historica, Université des femmes)

18u Rondetafel: interpellatie van de socio-politiek acteurs Uitgenodigd: Miet Smet, Minister van Tewerkstelling; Mia De Vits, Nationale secretaris ABW; Martine Dardenne, senator ECOLO; Francais Martou, Voorzitter MOC; Philippe Busquin, Voorzitter PS; Frank Vandenbroucke, Voorzitter SP. Voorzitterschap: Miek Van Haegendoren (Nationale vrouwenraad)

19u Debat

Top

Onderwijswerking

 

Over het onderwijsproject van Charta 91 heb je in vorige nieuwsbrieven kunnen lezen. Een Onderwijscharter, ondertekend door tientallen leerkrachten, moet bijdragen tot een nieuw elan, tot een nieuwe weerbaarheid in het onderwijs. Help ons mee dat charter te verspreiden en in het nieuws te brengen. Help ons ook mee de onderwijsdag van 20 november tot een succes te maken.

Onderwijsdag
VOOR EEN NIEUW ONDERWIJSELAN
Zaterdag 20 november 1993
Sint-Niklaas

WAT?

Open Charta-Forum rond onderwijsdemocratisering, verdraagzaamheid, antiracisme en mundiale vorming voor wakkere burgers, leerkrachten, studenten en scholieren van alle netten en van alle studieniveaus in Vlaanderen en omgeving.

WANNEER ?

Zaterdag, 20 november 1993 van 13.00 u tot 18.00 u.

WAAR?

In de Academie voor Schone Kunsten de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas, Boonhemstraat 13 (centrum - dichtbij het station) 9100 Sint-Niklaas

13.30 u TONEEL
´Sneeuw´
Toneel voor 14-plussers van K. De Feyter met Kader Gürbüz en Dirk De Batist Koninklijk jeugdtheater (KJT)

14.30 u DEBAT
´Kwaliteit van het Onderwijs ?´ met Roger Standaert, Dienst Onderwijsontwikkeling; LUC Heyerinck, Pedagogisch Centrum Gent; Hugo Verdunnen, Directeur Centrum Basiseducatie; Walter Lotens, leraar; Nadine Peeters, studente. MODERATOR: Frank Maerten, ACOD-Onderwijs

14.30 u DEBAT
´Non-discriminatie: meer dan een pact en een code ?´ met Patrice Caremans, Vlaamse Onderwijsraad; Marc Laquière, Vlaams Centrum Integratie Migranten; Hugo Knaepen, Middenschool Sint-jan Beringen; jos Cré, Vrij PMS-Borgerhout; Nevin Gürbüz, educatief medewerkster MODERATOR: Erika Eeckhout, leerkracht BME-Gent

14.30u WORKSHOP
´Educatieve ateliers in democratie´ met Kader Gürbüz en Dirk De Batist, KJT; Rob Choffart, HTIGO-Deurne; Marleen Wouters, lerares OLVP Sint Niklaas; Carl Medaer, methodescholen;An Piessens, scholier; MODERATOR Hanne Vandercammen, leerkracht OLV-Presentatie, Sint-Niklaas.

16.30 u PLENUM
´Het Onderwijs-charter van Charta 91´ met Paula Dhondt (gevraagd); Nelly Maes; Mohammed Sebbahi; Hugo Gijssels; Frank Maerten; Remco De Vroede; johan De Vos, Hanne Vandercammen en Walter Lotens

PRESENTATIE

An Nelissen en Eric Corijn

INFORMATIESTANDS

over onderwijsdemocratisering,verdraagzaamhei d,antiracisme en mundiale vorming

KINDEROPVANG

van 13.00 u tot 18.00 u

Top

Europa-Initiatief

 

Waakzaamheidscomité Het Waakzaamheidscomité bereidt zich voor om naar buiten te komen met een eerste evaluatie van het Belgische voorzitterschap. Dit zal gebeuren op het moment van de Europese Top op 29 oktober 1993. Voor meer informatie omtrent de stand van zaken, contacteer :
Louis van Geyt (02 / 514.54.64)
Robert Crivit (02 / 514.00.08 - werk óf 09 / 346.97.63 - privé)
Francine Mestrum (09 / 225.21.42)

Alternatieve Europese Top (i.s.m. Charta 91)

Woensdag 8 december 1993 (avond)

Thema :
Arbeidsherverdeling in het kader van duurzaamheid : economische, ecologische duurzaamheid en duurzaamheid in de Noord-Zuid-relatie. (Vertegenwoordigers: Milieu-, arbeiders- en derde wereldbewegingen)

Spreker:
Ricardo PETRELLA (Direceur FAST, Forecast Assessment Science and Technology)

Donderdag 9 december 1993 (hele dag)
3 parallelle workshops met vertegenwoordiging van milieubewegingen, derde wereldbewegingen (rond thema voedselveiligheid) en vredesbewegingen (rond thema wapenhandel).

Vrijdag 10 december 1993 Voormiddag

Thema :
Kan democratie functioneren in een supra-nationale schaal ? Hoe kan participatie georganiseerd worden ? Welke voorwaarden moeten vervuld worden om van een volwaardige democratisering te kunnen spreken ? (Gelet op de problemen op supra-nationaal vlak)

Sprekers:
Bernard GASSEN (Le Monde Diplomatique) Hilary WAINWRIGHT Namiddag Thema : Derde pijler van Maastricht (samenwerking op het vlak van justitie en binnenlandse zaken : Schengen, Europol, asiel- en immigratiebeleid) Sprekers: Walter JANSSEN (Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht) State Watch (UK) Zaterdag 11 december 1993 Voormiddag : Slotzitting met vertegenwoordigers van milieu-, derde wereld-, vredes-, boeren beweging en Charta 91/waakzaamheidscomité

Namiddag : Slotactie (meer nieuws volgt)

Top

partijen en hoorzittingen.

 

Meer rechtstreeks kontakt met de burgers, meer open politieke discussie, meer inhoudelijke zeggenschap...het zijn van bij den beginne stokpaardjes geweest van Charta 91. De hoorzitting van 22 november 1992, die meer dan 1000 mensen konfronteerde met meer dan 30 beleidsmensen wilde een illustratie zijn van zulke discussie. We hebben dan ook opgeroepen dat meer gemeentebesturen, meer overheden, meer partijen hun besluitvorming zouden onderwerpen aan zulke publieke discussie. Er blijkt op dat vlak het laatste jaar heel wat te zijn veranderd en dat kan ons alleen maar verheugen.

Zo nodigt (nodigde) Agalev de mensen uit te komen discussieren over het Groene Verhaal op een Open Trefdag op 17 oktober 1992 op de gedempte zuiderdokken te Antwerpen. Vanaf 10 uur en tot van 18 uur kan er over verschillende themas worden gediscussieerd. De SP houdt een kongres op 18 en 19 december 1992. Zes open hearings geven vooraf het woord aan elke geintersseerde. Over sociale zekerheid gaat het op 16 oktober vanaf 9.30 in het Congressenpaleis te Brussel; arbeidsherverdeling wordt bekeken op 23 oktober vanaf 9u30 in de zaal Chaplin te Brugge; veiligheid en justitie zijn de thema´s op 27 oktober vanaf 19u30 in de BMVO te Gent; over verdraagzaamheid en nationalisme wordt gepraat op 10 november vanaf 19u30 in de Germinal te Hasselt; het milieu komt aan bod op 13 november vanaf 9u30 in de zaal Metropol te Leuven en de fraude en fiscale rechtvaardigheid worden geregeld op 20 november vanaf 9u30 in het Zuiderpershuis te Antwerpen.

Allen daarheen dus en ga het maar eens goed zeggen. Stuur ons dan misschien een briefje met je bevindingen over deze hearings, zodat we kunnen nagaan of die discussies inderdaad worden opgevolgd.

Top