PAUL VERBRAEKENLEZING 2018
Zaterdag, 17 maart om 17 uur
Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, Antwerpen


Sinds 2005 organiseren we jaarlijks een Paul Verbraekenlezing met de steun van Charta 91, het Zuiderpershuis, het Masereelfonds en een schare sympathisanten. De tekst van de lezing wordt gepubliceerd door VUB Press.
Paul Verbraeken was een werkelijk totaal ongebonden kritische public intellectual zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. Met de lezingen geven we daarom steeds het woord aan een eminent denker die, in de geest van Paul, zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours.

Ewald Engelen

Van competitieve stad naar duurzame, inclusieve stadDe meerderheid van de wereldbevolking leeft nu in steden. Steden zijn de centra van de economische ontwikkeling. In het tijdperk van de neoliberale mondialisering vraagt de economie om een moordende concurrentiestrijd. Daardoor zijn steden ook de plekken van dualisering, sociale uitsluiting, slechte leefomstandigheden, dure huisvesting… Steden zijn niet duurzaam! En dus moet elk maatschappelijk alternatief ook een nieuw stedelijk ontwikkelingsmodel bevatten. Daar begint het: zoeken naar een duurzaam en sociaal stedelijk ecosysteem. Wat kan en moet een lokale economie daartoe bijdragen? Hoe kan de lokale economie groeien? Hoe verhoudt de nieuwe sociale economie zich tot de markt? Kan men lokaal het verschil maken? En wie zijn dan wel de sociale groepen in actie? Deze en vele andere vragen liggen aan de basis van deze lezing.Ewald Engelen is hoogleraar financiŽle geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Daar doet hij onderzoek naar de financialisering van economie en samenleving. Ook is hij bekend van zijn kritische bijdragen aan het publieke debat in Nederland en daarbuiten over banken, politiek en Europa. In 2017 was hij lijstduwer voor de Partij voor de Dieren bij de Nederlandse parlementsverkiezingen. Zijn laatste boek was Kanarie in de Kolenmijn, een omkeerboek dat hij samen met de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, Marianne Thieme, heeft geschreven en waarin een hartstochtelijk pleidooi wordt gehouden voor een andere, duurzamere, meer op mededogen voor kwetsbaren gebaseerde economie wordt gehouden.

Aanvang om 17u. Na de lezing bent u welkom op een drink.
U krijgt ook de VUB publicatie met de tekst van de lezing.

Entreeprijs :
12 € voor de lezing (VUB-publicatie en drink inbegrepen).
50 € voor de lezing + het vriendenmaal.
45 € voor het vriendenmaal.
Inschrijving voor 1 maart via overschrijving op het rekeningnummer BE53 0015 2343 8853 (Bic: GEBABEBB) van Paul Verbraekenlezingen.

Info & Inschrijvingen : paul.verbraeken.lezingen [AT] gmail.com