Van Riet

Zie ook : https://www.paulverbraekenlezingen.be

>

Paul Verbraekenlezing 2022

Anton Jäger

Onder populisten

pamflet over een onbegrepen probleem

2 april 2022 10.30u

Zuiderpershuis - Waalse Kaai 14 Antwerpen

Valt er nog iets nieuws te zeggen over ‘populisme’? Al decennia worden we bedolven onder onheilstijdingen over een populistische apocalyps. Ondertussen werd de populismevorserij tot een ware professionele industrie, met eigen specialisten, consulenten en sterrenwichelaars. Dat allemaal terwijl populistische partijen globaal klassieke partijen bedreigden na de crisis van 2008.
Deze lezing gaat een kritisch engagement aan met deze consensus.

meer ...


Paul Verbraekenlezing 2021

Dr. Sarah De Boeck

Laten we ons massaal bemoeien met economie

Een pleidooi voor de essenti�le economie

Te (her)bekijken op youtube : https://www.youtube.com/watch?v=QwMveGeWAzE


27 februari 2021 10.30u

meer ...

De aarde wordt stilaan een onleefbaar ecosysteem voor de mens. Die ‘onleefbaarheid’ komt in grote mate voort uit hoe wij economie defini�ren en organiseren. We vergeten daarbij dat de economie niet per definitie gericht is op groei en het maken van winst. Er wordt niet collectief, als een verzameling van mensen en van gemeenschappen, genomen wat we nodig hebben om een gezond en gelukkig leven te leiden; er wordt individueel genomen van mensen, van grondstoffen, van dieren, planten en alle levende organismen waarmee je geld kan verdienen.
De essenti�le economie vertelt een ander verhaal. Economie dient om te voorzien in ons welzijn: ze gaat over huisvesting, voeding, nutsvoorzieningen, zorg, onderwijs en alle activiteiten die wij als mensen – ongeacht ons inkomen – nodig hebben voor ons dagelijks leven. Het gaat over de basisgoederen en diensten die we lokaal consumeren, die lokaal verankerd zijn en die minder onderhevig zijn aan internationale competitie.


Wegens Corona zal er enkel een digitale lezing zijn.
Inschrijven is wel verplicht

Na de lezing zal Sarah De Boeck in discussie gaan met Tine Hens.
Eric Corijn modereert.


Paul Verbraekenlezing 2020

Uitgesteld wegens Corona

Nieuwe datum : 12 september 2020

Als een gestreamd webinar

Te (her)bekijken op youtube : https://youtu.be/ukCtBuilCOY


Prof. Dr. Erik Swyngedouw

Klimaatactie in gele hesjes

De post-politieke impasse van de klimaatconsensus


Nieuwe datum : 12 september 2020 10.30u

meer ...

Er is nu wel een consensus over het feit dat de opwarming van de aarde “manmade” is en dat ze (snel) moet worden beperkt tot maximum 2�C. Daarover zijn internationale akkoorden gesloten. Maar een echt beleid is er niet. De discussie in deze post-politieke tijden gaat over maatregelen, nieuwe technologie�n en hoe business as usual kan worden gecombineerd met het aanpakken van de uitdagingen. De jeugd mobiliseert zich wereldwijd. En toch lijken de krachtsverhoudingen in een impasse te zitten. Hoe moet een klimaatbeleid zorgen voor een echte ecosystemische omslag �n voor een sociaal beleid? Hoe wordt de natuur deel van een politiek alternatief in deze populistische tijden? En welke sociale krachten moeten dan wel zorgen voor een omslag?Paul Verbraekenlezing 2019

Vincent Scheltiens

De sociaal-democratie is doodziek

Pleidooi voor een herpolitisering van de politieke orde


16 maart 2019 10.30u

meer ...

De sociaaldemocratie die na de Tweede Wereldoorlog in Noord- en West-Europa, en enkele decennia later ook in Zuid-Europa, grotendeels vereenzelvigd werd met de successen van de welvaartstaat is doodziek. Ze verkeert in een existentiële crisis. Het einde van de naoorlogse economische expansie kwam onverwacht. De sociaaldemocratie gaf de hoop op een fundamentele maatschappijverandering op en bood geen alternatief voor het opkomende neoliberalisme. Dit kwam op de meest flagrante wijze tot uiting in de wijze waarop de sociaaldemocratie mee gestalte gaf aan een Europese constructie met een sociaal en democratisch deficit.Paul Verbraekenlezing 2018

Eric Corijn

Kan de stad de wereld redden

17 maart 2018

meer ...

Globalisering is ook verstedelijking. De meerderheid van de wereldbevolking leeft nu in steden. Die ontwikkeling heeft vele gevolgen. Zo is er niet alleen internationalisering, maar vooral ook stedelijke netwerking. Zo is er de superdiversiteit, de stedelijke multicultuur en de migratie die het model van maatschappelijke samenhang in vraag stelt. Er is een herschaling van de wereld. De staat, de politieke en sociale strijd blijft echter vooral nationaal georganiseerd. Juist daardoor blijven neoliberalisme, de autoritaire verleiding en verrechtsing samen sporen. Juist daardoor krijgt een progressief alternatief het moeilijk. Deze lezing zal dus ook de discussie openen over de juiste schalen voor de politieke strijd. Stedelijkheid als postnationaal alternatief.


Paul Verbraekenlezing 2018.pdf


Grote Parade Hart boven Hard

De Grote Parade 2017Twaalfde Paul Verbraekenlezing

Nadia Fadil

Tegen Radicalisering

Pleidooi voor een postkoloniaal Europa


18 maart 2017

meer ...


Elfde Paul Verbraekenlezing

Willem Schinkel

12 maart 2016

Antwerpen - Zuiderpershuis - 17.00u

meer info ...

Meer detail volgt later!!


De Grote ParadeDe Grote ParadeTiende Paul Verbraekenlezing

Anne Winter

Migranten maken de stad

Migratie, diversiteit en conflict in historisch perspectief


21 maart 2015

meer ...

Wereldvreemd in Vlaanderen: De Vooruitgroep op tournée

Wereldvreemd in Vlaanderen: De Vooruitgroep op tourn�e

Negende Paul Verbraekenlezing

Patrick Loobuyck

Pleidooi voor LEF

(Levensbeschouwingen, Ethiek & burgerschap en Filosofie)

Over levensbeschouwing en onderwijs in een multiculturele samenleving


22 maart 2014

meer ...

Achtste Paul Verbraekenlezing

Chantal Kesteloot

Waals regionalisme versus Vlaams nationalisme.

Andere projecten of gewoon een andere naam?


23 maart 2013

meer ...

Zevende Paul Verbraekenlezing

PAUL VERHAEGHE

DE NEOLIBERALE WAANZIN

Flexibel, effici�nt en gestoord.


17 maart 2012

meer ...

Zesde Paul Verbraekenlezing

Eva Brems

Belgi� gidsland:

Een haalbare utopie


19 maart 2011

meer ...

Vijfde Paul Verbraekenlezing

Karel Arnaut

DRIE MOBIELTJES

Geweld, subalterniteit en beweeglijkheid in de postkolonie


27 maart 2010

meer ...

26 april 2009

In ons hart en onze actie koesteren wij de herinnering aan

Paula Burghgraeve

17 mei 1947 – 24 april 2009

mede-initiatiefneemster van Charta 91


De plechtigheid rond de asurne gaat door op 29 april 14u in het crematorium Westlede te Lochristi.

Vierde Paul Verbraekenlezing

Jan Blommaert

COMMUNICATIE EN SPIN

Kritiek van een Modebegrip


28 maart 2009

meer ...

Tariq Ali

Tariq Ali op 12 april 2008 in het Zuiderpershuis

Op zaterdag 12 april 2008 is Tariq Ali te gast bij de derde Paul Verbraekenlezin. Hij spreekt over Islam en Eurpa.meer ...

Tweede Paul Verbraekenlezing

Marcel van der Linden

SCHARNIERTIJD

Waarom het veranderen van de wereld nu zo moeilijk en toch zo nodig is


21 april 2007

16 mei 2006 Twee werelden

Vorige zaterdag liep de Zinnekeparade in een kronkelend en wervelend parcours door de hoofdstad van Vlaanderen.
Zondag vergaderde in een zaal in Mechelen een sociaal-culturele vereniging over lokale leefbaarheid en veiligheid. Ze waren met 1000 en ze noemen zich het Vlaams Belang.
Lees volledige tekst ...

11 maart 2006 PAUL VERBRAEKENLEZING 2006

Twee jaar geleden, op 9 april 2004, overleed Paul Verbraeken. Hij was een veelzijdig activist en vrijdenker, die de kritische rede hoog in het vaandel droeg en veler vriend. Wij geven nu zijn naam aan een jaarlijkse lezing met een eminent spreker over een brandend onderwerp. Het Zuiderpershuis stelt ons de Kleine Zaal gratis ter beschikking. Charta 91 ondersteunt het evenement. De tekst wordt ook uitgegeven. Natuurlijk wordt de lezing zelf gevolgd door discussie, maar ook door een meer informele drink.

meer info ...

5 december 2004 De crisis van de vrije meningsuiting

Artikel van Jan Blommaert. Verscheen eveneens in Samenleving en Politiek, december 2004 Lees volledige tekst ...

24 november 2004 Vlaams Blok-arrest: Nota Juridische dienst Vlaams parlement

Arrest_Vlaams_Blok_-_Nota_Jurid.pdf

17 juli 2004 Blok-klacht tegen debatten op de Gentse Feesten!

Lees volledige tekst ...

10 juli 2004 Strategie�n tegen extreem-rechts

Overkoepelende website die gecre�erd is na een bijeenkomst in Brussel over 'Strategie�n tegen extreem-rechts'
http://driejuli.skynetblogs.be/

28 juni 2004 Too little, too late!

Wat kan er nog worden bijgedragen in de cacafonie van stellingnames, verklaringen, strategieën en tactieken? In de opperste verwarring lijkt het wel zinloos een zoveelste bijdrage te schrijven. Wie beheert de discussieagenda? Wie organiseert het meningsverschil? Wie stelt de goede vragen? Zijn ook hier de mediamakers de enige “gatekeepers”? Waar blijven de politici die krijtlijnen uitzetten? Met het Blok als grootste partij lijkt in elk geval de gehele politieke agenda overhoop gehaald.
Lees volledige tekst ...

17 juni 2004 Minder bekend

25 minder bekende punten ondersteund door bijna één miljoen Vlamingen.

17 juni 2004 Persbericht Attac-Vlaanderen

Tobintaks gestemd : historische dag voor de andersglobalistische beweging !
Lees persbericht ...

13 mei 2004 Lees! Er staat wat er staat.

Gelukkig is er nu dat arrest. Eindelijk! Twee zaken die daar in staan, zijn belangrijk.....
Lees volledige tekst ...

14 april 2004

Ni dieu, ni maître

Op 9 april 2004 overleed thuis te Antwerpen

Paul Verbraeken

58 jaar

Overlijdensbericht

Toespraak van Eric Corijn op de uitvaart (Antwerpen, 17.04. 2004)

PaulVerbraeken.jpg

22 mei 2003 Pour une offensive démocratique.

Les victoires ou les défaites des partis démocratiques font le sens même de notre système de vie collective. On peut les saluer ou les déplorer, les expliquer ou les interroger, les consolider pour les unes, y remédier pour les autres, rien de tout cela n'est anodin mais fait profondément partie de la vie démocratique....
Lees volledige tekst ...

19 maart 2003 Het einde van de derde weg.

Think global, act local. Van Washington tot Antwerpen.
De wereld zal nooit meer zijn als vroeger. Binnen enkele uren worden meer dan drieduizend “slimme” raketten op Irak afgevuurd, vallen tienduizenden tonnen bommen (splinterbommen? met uraniumkoppen?)en dringen een kwart miljoen zwaar bewapende soldaten het land binnen om het te bezetten. Daar gaat het nu om in het Amerikaanse opbod: eerst Irak ontwapenen, dan Sadam afzetten en in feite een Amerikaanse militaire bezetting organiseren. Uit voorzorg...”A pre-emptive strike”...
Lees volledige tekst ...

9 januari 2003 Kunst en democratie

De 'kwaliteit' van de cultuur : Omtrent consumentisme en verrechtsing
door Jan Blommaert, Eric Corijn, Marc Holthof & Dieter Lesage.
Lees volledige tekst ...

10 december 2002 Van de symptomen naar de grond van de zaak.

Zelden zo'n politiek paniekvoetbal gezien. Onze leiders waren wel even de pedalen kwijt de voorbije dagen. Een moord en enkele kleine straatrellen waren voldoende om de regeringstop te destabiliseren. De schuldige angst de controle te verliezen over een aangekondigde opstoot beheerste de gemoederen. Overacting levert altijd slecht beleid op, maar het leert wel iets over de doorgaans verdrongen impulsen van onze bewindvoerders. Ze zijn daarenboven wel allemaal zo “macho” om nooit op een misstap terug te komen. Misstappen worden omgezet in nieuw beleid, vooral in verkiezingstijd. Dat heet: de toestand weer onder controle krijgen. Lees verder ...

10 december 2002 Collaboratie in Vlaanderen. Vergeten en vergeven ?

Collaboratie in Vlaanderen

Het boek kwam tot stand met medewerking van Unesco-Centrum Vlaanderen en Charta91
© 2002 Uitgeverij Manteau / Standaard Uitgeverij en Eric Corijn (red.)
Standaard Uitgeverij nv, Belgiëlei 147a, B-2018 Antwerpen www.standaard.com
ISBN 90 223 1751 x

Met bijdragen van Eric Corijn (red.) Gita Deneckere, Bruno De Wever, Anne Grauwels, Pieter Lagrou, Dirk Luyten, Marc Reynebeau, Lieven Saerens, Herman Van Goethem en Paul Verbraeken.
Woord Vooraf

Verkrijgbaar in de boekhandel.

4 december 2002 Open brief aan premier Verhofstadt

Open brief aan premier Verhofstadt�van Prof.dr. Herman De Ley Lees verder ...

4 december 2002 Interview met Dyab Abou Jahjah (19.11.02) door Mourad Bekkour

Het gaat erom datje hier gewoon geen plaats hebt. Je hebt geen plaats kunnen opeisen. Je bent geen dialoogpartner, geen gesprekspartner."�Lees volledige interview ...

4 december 2002 Artikel op www.uitpers.be over Dyab Abou Jahjah

Belgische exorcisten Lees volledig artikel ...
Lees www.uitpers.be

27 november 2002 Zo gaan we er niet komen ! Inburgering

Vindt u Abou Jahjah een klootzak? Dat mag u. U bent overigens niet alleen. Velen zijn die mening toegedaan. Een willekeurige greep: Patrick Janssens, Guy Verhofstadt, Leona Deti�ge, Fausia Talhaoui, Luc Lamine, de kapper van Louis Tobback, Johnny Walker, mijn slager en Ward Beysen. Lees verder ...

23 september 2002 Collaboratie in Vlaanderen

Collaboratie in Vlaanderen

Marc Reynebeau in gesprek met
Eric Corijn op Het Andere Boek
op 6 oktober om 16u
in Aula Alfons Kockx

Waarom doet het oorlogsverleden telkens zoveel stof opwaaien?

De discussie over het (oorlogs)verleden laait weer op. Historici zijn het ongeveer eens over een genuanceerd en gedemystificeerd beeld. Maar het is onduidelijk welke maatschappelijke en politieke conclusies daaruit moeten worden getrokken. Er wordt veel gesproken over het 'omdraaien van de bladzijde', 'een streep trekken onder de geschiedenis' en Š 'verzoening'. Het Vlaams Parlement wil hierover een standpunt innemen. Anderen vinden dat de discussie open moet blijven, vooral in de huidige politieke context. Er zijn nogal wat stemmen in het debat die niet worden gehoord. Het moet duidelijk zijn hoe het verleden vandaag nog doorwerkt. Charta 91 en Unesco-Centrum-Vlaanderen organiseerden op 24 november 2001, tien jaar na Zwarte Zondag, een studiedag over 'Omgaan met het verleden in Vlaanderen. Over collectief en selectief geheugen.' Daaruit is nu een boek gegroeid. Eric Corijn stelt een bundel samen met bijdragen van Herman Van Goethem, Bruno De Wever, Dirk Luyten, Paul Verbraeken, Gita Deneckere, Anne Grauwels, Lieven Saerens, Pieter Lagrou en Marc Reynebau.


Collaboratie in Vlaanderen, Eric Corijn (red.), Manteau 352 blz. - ¤ 17,95 - ISBN 90 223 1751 X


Het Andere Boek gaat door in Plantijn Hogeschool, Meistraat 5 - 2000 Antwerpen

7 juli 2002 Zo gaan we er niet komen ! Humor

Een paar zaken onderscheiden Brasschaat, gelegen tussen de bossen in het noorden van Antwerpen, van de andere Vlaamse gemeenten. Zo is daar de Brasschaatse zwembadratio. De zwembadratio is een begrip uit de demografie. Bedoeld wordt de verhouding tussen het aantal inwoners van een gemeente, de totale som van privézwembaden in die gemeente en hun capaciteit. Die laatste uitgedrukt in schoolslagen en duikdiepte. �Lees verder ...

6 april 2002 Pro-Palestijnse demonstratie in Antwerpen

Illustratie Elie Elia

Paul Verbraeken was aanwezig op de pro-Palestijnse manifestatie die op 4 april plaats vond in Antwepen.
Hij schreef naar aanleiding hiervan een korte tekst naar de burgemeester. �Lees tekst ...

24 maart 2002 Berichten uit Royston Vasey: Boerenverstand

Jos Geysels vond ik tot nog toe een rijk bedeeld politicus. Men heeft het voortdurend over de oneliners van Tobback, terwijl er nooit eens iemand aandacht schenkt aan de bon mots van Geysels. Vooral de politieke herverkaveling brengt hem snel op dreef. ��Lees verder ...

21 maart 2002 nobel peace prize

protest against Nobel peace prize nomination for Bush and Blair!
click:
http://www.eskimo.com/~cwj2/actions/bushblairnobel.html

15 maart 2002 Zo gaan we er niet komen ! Communicatie

Wat is het probleem in Antwerpen? Een torenhoge schuldenberg? Hondendrollen? Een politie die noodoproepen negeert? Zwerfvuil? Een burgemeester zonder gezag? Eerbare burgers die asielzoekers tegen woekerprijzen in krotten samenpersen? Gedemotiveerd stadspersoneel? Maffiabenden die de uitgaansbuurt terroriseren? Pooiers die vrouwen verhandelen en mishandelen? Dagelijks meermaals een verkeersinfarct? Jeugdige boefjes die de politie moet laten lopen bij gebrek aan opvang? Is het de opmars van het Vlaams Blok? Of zijn het de coalitiepartners die vechtend over straat rollen? �Lees verder ...

13 maart 2002 De smurfen slaan hun slag!

De bange blauwe burgers sloegen hun blanke handen in elkaar en haalden hun slag thuis: het migrantenstemrecht haalde geen meerderheid in de senaatscommissie. �Lees verder ...

8 maart 2002 Krantadvertentie

Wij vinden het vanzelfsprekend dat alle inwoners van een land mogen stemmen

Vandaag verscheen de krantadvertentie in de Morgen. U kan ze ��hier (pdf) bekijken

1 maart 2002 Berichten uit Royston Vasey: Coach 22

Mevrouw Leduc is VLD-fractieleidster in de senaat. In een van de commissies van die senaat wordt op dit ogenblik fel gediscussieerd over het stemrecht voor migranten. De VLD is daar tegen. ��Lees verder ...

22 feb 2002 Een voorstel...

Het eerste wetsontwerp over stemrecht voor de in België wonende vreemdelingen werd ingediend in april 1972. De initiatiefnemer was de communistische volksvertegenwoordiger Marcel Levaux. Zou een herdenking van die verjaardag niet op zijn plaats zijn nu het onderwerp weer volop in de aandacht is? Als er iets in die zin gepland wordt zou het aangewezen zijn nu eens geen catalogus op te stellen waarin voorstanders met de nodige schouderklopjes beloond en tegenstanders met het spreekwoordelijke moraliserende vingertje terechtgewezen worden. �Lees verder ...

22 feb 2002 Wij vinden het vanzelfsprekend dat alle inwoners van een land mogen stemmen

Het is u natuurlijk ook opgevallen dat de discussie onder politici over het stemrecht van vreemdelingen de laatste weken geen enkel peil meer haalt.
Opportunisme, gezichtsverlies, politieke afspraken, angst zijn enkele hoofdthema's.
Over de essentie, de bereidheid tot integratie van niet-Belgen, wordt nauwelijks nog iets gezegd. Mede om die reden willen we bovenstaande boodschap in enkele Vlaamse kranten plaatsen �Lees verder ...

14 feb 2002 Democratie van de natte vinger

Een mens zou zich soms afvragen waarvoor verkiezingen dienen. Neem nu de discussie van de laatste weken over het migrantenstemrecht. Zelf is De Gucht er niet tegen. Maar ja, zijn partij - waarvan hij nota bene de voorzitter is - ziet dat migrantenstemrecht niet zo zitten. Waarom? Omdat de VLD-achterban nog zo ver niet staat. Trouwens, niet alleen de VLD-aanhang. Vlaanderen tout court is tegen stemrecht voor migranten. En als het hele Vlaamse Volk iets wil of niet wil, dan haast een volkspartij in spe als de VLD zich natuurlijk om dat volk op zijn wenken te bedienen. �Lees verder ...

12 feb 2002 Pim Fortuyn of het falen van het poldermodel

Velen van ons hebben misschien ooit met bewondering opgekeken naar dat progressieve Nederland. Of toch naar het progressieve deel van de Nederlandse bevolking. De geest van de kabouterbeweging en de provo´s uit de late jaren zestig leek daar nooit helemaal weg te zijn geweest. Later was er de krakersbeweging. Er was de diepe golf van verontwaardiging toen het Nederlandse elftal in het Argentinië van Videla ging spelen. "Bloed aan de paal": herinnert u zich nog het toenmalige "Neërlands Hoop In Bange Dagen", zijnde het duo Bram Vermeulen en Freek De Jonge? Er was het verzet toen Beatrix met Claus trouwde en ook later, toen ze de troon besteeg. En natuurlijk had je er dat hele open maatschappelijke klimaat waarin bijvoorbeeld de wetgeving op abortus, euthanasie en het homohuwelijk tot stand is gekomen. �Lees verder ...

11 jan 2002 Berichten uit Royston Vasey: StuntZat er nu een rolletje van 24 of van 36 in die onbemande camera´s? Flitsten ze niet omdat ze op Economische Zaken zaten te slapen? Sloeg Isabelle Durant weer op hol? Staat Duquesne te veel op zijn strepen? Of is Verwilghen eens te meer de kop van Jut? �Lees verder ...


Archief 2001